Sains Sukan

Sains Sukan

Untuk melahirkan seorang atlet berkelas dunia, atlet itu perlu mempunyai asas diri yang kukuh. Selain memiliki kemahiran dalam lapangan sukan masing-masing, elemen sains sukan diperlukan sebagai sokongan bagi mengoptimumkan prestasi.

Terdapat 5 elemen penting dalam melengkapkan keperluan seseorang atlet secara sistematik melalui Sains Sukan iaitu:

  1. Training Plan | Perancangan Latihan
  2. Physiology | Fisiologi
  3. Physical Conditioning | Suaian Fizikal
  4. Psychology | Psikologi
  5. Nutrition | Nutrisi Pemakanan